Andere initiatieven

In vrijstraten creëren bewoners samen meer leefruimte door parkeervergunningen op te geven en daarmee parkeerplaatsen vrij te maken. De vrijgekomen ruimte wordt permanent anders benut. Hieronder een overzicht van andere initiatieven waarbij de publieke ruimte voor kortere of langere tijd anders wordt benut dan voor het parkeren van auto’s: